Tábory

Tábory

Denný jazykový tábor s VEVE Camp

VEVE Camp ponúka denné letné jazykové tábory v angličtine, nemčine, francúzštine a ruštine.

VEVE Camp – denný letný tábor nie je len o učení, aj keď komunikácia s deťmi prebieha v cudzom jazyku počas celého dňa. Doobedné aktivity sústredíme na výučbu cudzieho jazyka prostredníctvom zaujímavých činností podľa vekovej kategórie. Poobedný program zahŕňa rôzne výlety a atrakcie. Učenie nie je klasické, ale autentické v rámci jednotlivých denných činností.

Dieťa aj bez znalostí cudzieho jazyka je vystavené cudzojazyčnému prostrediu, kedy má príležitosť si nenútenou formou osvojovať bežné denné frázy a slovnú zásobu v cudzom jazyku.

Ak požadujete viac informácii o pripravovanom klube v cudzom jazyku pre deti, kontaktujte nás, prosím, emailom: office@veve.sk, kontaktným formulárom alebo nám zavolajte na tel.č.: +421 918 184 369

Denný letný jazykový tábor VEVE Camp je určený pre deti od 3 do 15 rokov v kategóriách:

Anglický jazyk – otvorené termíny:

 • 4 až 8 rokov: 20.07. 2020 – 24.07. 2020
 • 9 až 14 rokov: 27.07. 2020 – 31.07. 2020
 • 6 až 12 rokov: 17.08. 2020 – 21.08. 2020

Nemecký jazyk – otvorené termíny:

 • 12 až 15 rokov: 27.07. 2020 – 31.07. 2020 / 03.08. 2020 – 07.08. 2020 / 17.08. 2020 – 21.08. 2020

Ruský jazyk – otvorené termíny:

 • 7 až 14 rokov: 03.08. 2020 – 07.08. 2020 / 10.08. 2020 – 14.08. 2020

Francúzsky jazyk – otvorené termíny:

 • 4 až 8 rokov: 10.08. 2020 – 14.08. 2020

Deti nerozdeľujeme podľa úrovne znalostí jazyka, ale podľa veku. Vôbec nevadí, ak sa dieťa ešte nestretlo s komunikáciu v cudzom jazyku. Vaše dieťa všetko hravo zvládne 🙂 V skupine si deti navzájom pomáhajú pri interaktívnej výučbe, čím zároveň posilňujú jazykové sebavedomie a rozvíjajú sociálne zručnosti.

Ak požadujete viac informácii o pripravovanom klube v cudzom jazyku pre deti, kontaktujte nás, prosím, emailom: office@veve.sk, kontaktným formulárom alebo nám zavolajte na tel.č.: +421 918 184 369

VEVE Camp je počas celých letných prázdnin od 08:00 hod. do 18:00 hod., celkovo 50 hodín intenzívnej komunikácie v cudzom jazyku. Do VEVE Camp tábora môžete prihlásiť svoje dieťa v nasledujúcich turnusoch:

Anglický jazyk – otvorené termíny:

 • 4 až 8 rokov: 20.07. 2020 – 24.07. 2020
 • 9 až 14 rokov: 27.07. 2020 – 31.07. 2020
 • 6 až 12 rokov: 17.08. 2020 – 21.08. 2020

Nemecký jazyk – otvorené termíny:

 • 12 až 15 rokov: 27.07. 2020 – 31.07. 2020 / 03.08. 2020 – 07.08. 2020 / 17.08. 2020 – 21.08. 2020

Ruský jazyk – otvorené termíny:

 • 7 až 14 rokov: 03.08. 2020 – 07.08. 2020 / 10.08. 2020 – 14.08. 2020

Francúzsky jazyk – otvorené termíny:

 • 4 až 8 rokov: 10.08. 2020 – 14.08. 2020

Ranná výučba prebieha v priestoroch jazykovej školy VEVE, nachádzajúcej sa na adrese: Ružová dolina 25 – Rozadol, 821 09  Bratislava.

Ak požadujete viac informácii o pripravovanom klube v cudzom jazyku pre deti, kontaktujte nás, prosím, emailom: office@veve.sk, kontaktným formulárom alebo nám zavolajte na tel.č.: +421 918 184 369

 • 08:00 – 09:00 – vítanie detí
 • 09:00 – 10:00 – hravá výučba
 • 10:00 – 10:15 – SNACK
 • 10:15 – 12:00 – kreatívna výučba
 • 12:00 – 13:00 – OBED
 • od 13:00 – poobedné outdoorové aktivity, výlety, atrakcie, OLOVRANT a mnoho iného…

50 hodín aktívneho cudzojazyčného prostredia. V skupine si deti navzájom pomáhajú pri interaktívnej výučbe, čím zároveň posilňujú jazykové sebavedomie a rozvíjajú sociálne zručnosti. Pre každé dieťa je pripravený WELCOME balíček. Zabezpečená strava 3x denne. Na obed majú deti možnosť výberu z 5 jedál a dvoch polievok. Pitný režim počas celého dňa. Deťom taktiež zabezpečujeme vstup na jednotlivé atrakcie a cestovné.

CENA za denný jazykový tábor od pondelka do piatku je 185 €

Zľava 10% pre našich klientov. Zľava 10% pre súrodencov.

Zmena programu vyhradená. Program je prispôsobený veku a schopnostiam detí.

Ak požadujete viac informácii o pripravovanom klube v cudzom jazyku pre deti, kontaktujte nás, prosím, emailom: office@veve.sk, kontaktným formulárom alebo nám zavolajte na tel.č.: +421 918 184 369

Denný jazykový tábor s VEVE Camp

VEVE Camp ponúka denné letné jazykové tábory v angličtine, nemčine, francúzštine a ruštine v malých skupinkách najviac 10 detí.

VEVE Camp – denný letný tábor nie je len o učení, aj keď komunikácia s deťmi prebieha v cudzom jazyku počas celého dňa. Doobedné aktivity sústredíme na výučbu cudzieho jazyka prostredníctvom zaujímavých činností podľa vekovej kategórie. Poobedný program zahŕňa rôzne výlety a atrakcie. Učenie nie je klasické, ale autentické v rámci jednotlivých denných činností.

Dieťa aj bez znalostí cudzieho jazyka je vystavené cudzojazyčnému prostrediu, kedy má príležitosť si nenútenou formou osvojovať bežné denné frázy a slovnú zásobu v cudzom jazyku.

Ak požadujete viac informácii o pripravovanom klube v cudzom jazyku pre deti, kontaktujte nás, prosím, emailom: office@veve.sk, kontaktným formulárom alebo nám zavolajte na tel.č.: +421 918 184 369

VEVE Camp ponúka denné letné jazykové tábory v angličtine, nemčine, francúzštine a ruštine.

Denný letný jazykový tábor VEVE Camp je určený pre deti od 3 do 15 rokov v kategóriách:

Anglický jazyk – otvorené termíny:

 • 4 až 8 rokov: 20.07. 2020 – 24.07. 2020
 • 9 až 14 rokov: 27.07. 2020 – 31.07. 2020
 • 6 až 12 rokov: 17.08. 2020 – 21.08. 2020

Nemecký jazyk – otvorené termíny:

 • 12 až 15 rokov: 27.07. 2020 – 31.07. 2020 / 03.08. 2020 – 07.08. 2020 / 17.08. 2020 – 21.08. 2020

Ruský jazyk – otvorené termíny:

 • 7 až 14 rokov: 03.08. 2020 – 07.08. 2020 / 10.08. 2020 – 14.08. 2020

Francúzsky jazyk – otvorené termíny:

 • 4 až 8 rokov: 10.08. 2020 – 14.08. 2020

Deti nerozdeľujeme podľa úrovne znalostí jazyka, ale podľa veku. Vôbec nevadí, ak sa dieťa ešte nestretlo s komunikáciu v cudzom jazyku. Vaše dieťa všetko hravo zvládne 🙂 V skupine si deti navzájom pomáhajú pri interaktívnej výučbe, čím zároveň posilňujú jazykové sebavedomie a rozvíjajú sociálne zručnosti.

Ak požadujete viac informácii o pripravovanom klube v cudzom jazyku pre deti, kontaktujte nás, prosím, emailom: office@veve.sk, kontaktným formulárom alebo nám zavolajte na tel.č.: +421 918 184 369

VEVE Camp je počas celých letných prázdnin od 08:00 hod. do 18:00 hod., celkovo 50 hodín intenzívnej komunikácie v cudzom jazyku. Do VEVE Camp tábora môžete prihlásiť svoje dieťa v nasledujúcich turnusoch:

Anglický jazyk – otvorené termíny:

 • 4 až 8 rokov: 20.07. 2020 – 24.07. 2020
 • 9 až 14 rokov: 27.07. 2020 – 31.07. 2020
 • 6 až 12 rokov: 17.08. 2020 – 21.08. 2020

Nemecký jazyk – otvorené termíny:

 • 12 až 15 rokov: 27.07. 2020 – 31.07. 2020 / 03.08. 2020 – 07.08. 2020 / 17.08. 2020 – 21.08. 2020

Ruský jazyk – otvorené termíny:

 • 7 až 14 rokov: 03.08. 2020 – 07.08. 2020 / 10.08. 2020 – 14.08. 2020

Francúzsky jazyk – otvorené termíny:

 • 4 až 8 rokov: 10.08. 2020 – 14.08. 2020

Ranná výučba prebieha v priestoroch jazykovej školy VEVE, nachádzajúcej sa na adrese: Ružová dolina 25 – Rozadol, 821 09  Bratislava.

Ak požadujete viac informácii o pripravovanom klube v cudzom jazyku pre deti, kontaktujte nás, prosím, emailom: office@veve.sk, kontaktným formulárom alebo nám zavolajte na tel.č.: +421 918 184 369

 • 08:00 – 09:00 – vítanie detí
 • 09:00 – 10:00 – hravá výučba
 • 10:00 – 10:15 – SNACK
 • 10:15 – 12:00 – kreatívna výučba
 • 12:00 – 13:00 – OBED
 • od 13:00 – poobedné outdoorové aktivity, výlety, atrakcie, OLOVRANT a mnoho iného…

50 hodín aktívneho cudzojazyčného prostredia. V skupine si deti navzájom pomáhajú pri interaktívnej výučbe, čím zároveň posilňujú jazykové sebavedomie a rozvíjajú sociálne zručnosti. Pre každé dieťa je pripravený WELCOME balíček. Zabezpečená strava 3x denne. Na obed majú deti možnosť výberu z 5 jedál a dvoch polievok. Pitný režim počas celého dňa. Deťom taktiež zabezpečujeme vstup na jednotlivé atrakcie a cestovné.

CENA za denný jazykový tábor od pondelka do piatka je 185 €

Zľava 10% pre našich klientov. Zľava 10% pre súrodencov.

Zmena programu vyhradená. Program je prispôsobený veku a schopnostiam detí.

Ak požadujete viac informácii o pripravovanom klube v cudzom jazyku pre deti, kontaktujte nás, prosím, emailom: office@veve.sk, kontaktným formulárom alebo nám zavolajte na tel.č.: +421 918 184 369

Angličtina pre deti 6-10 rokov

individuálne a skupinové kurzy