VEVE CLUB

Detský klub v cudzom jazyku

VEVE Club rozdeľujeme podľa veku na MINI VEVE Club vo veku od 3 do 5 rokov a SCHOOL VEVE Club vo veku od 6 do 10 rokov. Nie je to klasické vyučovanie, nakoľko sa jedná o dlhšie časové rozpätie. Aktivity sa menia každých 30 minút v závislosti od potrieb a možností dieťaťa. Dieťa si osvojuje jazyk najprirodzenejším spôsobom v rámci denných aktivít, bez uvedomovania si učebného procesu. Využívame jedinečný čas dieťaťa (do 10. roku života), kedy je schopné bilinguality bez tradičného procesu učenia sa.

Ak požadujete viac informácii o pripravovanom klube v cudzom jazyku pre deti, kontaktujte nás, prosím, emailom: office@veve.sk, kontaktným formulárom alebo nám zavolajte na tel.č.: +421 918 184 369