Úradné preklady, súdne preklady, overené preklady

Nechajte to na nás. Popri práci učiteľa sme našich spolupracovníkov zapriahli i do jazykových prekladov a tlmočení. Spolupracujeme s veľkým počtom externých profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov, ale i skúsených lingvistov vo všetkých svetových jazykoch v celej SR a Európe.

Každý preklad a tlmočenie musíme posudzovať individuálne (terminológia, odbornosť, objemnosť). Z tohto dôvodu nám prosím zavolajte alebo pošlite mail s náhľadom na preklad, ktorý okamžite spracujeme do prehľadnej cenovej ponuky. Všetky Vaše dokumenty sú pre nás striktne dôverné a dodržiavame princípy etického kódexu.

Ak preferujete osobný kontakt pri negociácii spolupráce a podmienok, radi Vás navštívíme v mieste pracoviska a Vaše požiadavky a predstavy si prejdeme osobne. Taktiež vyzdvihneme originály v prípade úradného prekladu.

Našou veľkou devízou je flexibilita v doručovaní originálnych dokumentov úradných prekladov, ktoré promptne a načas vždy doručíme na požadovanú adresu zdarma. V prípade väčších vzdialeností Vám preklady pošleme poštou.

 • Ponúkame Vám úradné (súdne overené preklady s pečiatkou) a neúradné (bežné/odborné) preklady a tlmočenie, aj s expresným dodaním do 24 hodín podľa objemu. Spravidla môžete mať otázky v súvislosti s úradnými prekladmi, tie Vám veľmi radi zodpovieme osobne alebo telefonicky/emailom.
 • Pri prekladoch dbáme predovšetkým na správnosť, exaktnosť a zrozumiteľnosť. Dodržiavame jednotnosť terminológie. Vysoká úroveň znalostí morfológie, syntax, štylistiky a gramatiky u našich odborníkov je samozrejmosťou.
 • Našim klientom pomáhame vždy individuálne. Cena prekladu závisí od mnohých faktorov ako je objemnosť, odbornosť, termín dodania a jazyková kombinácia.
 • Našim klientom ponúkame 20% zľavu pre Fyzické osoby a Právnické osoby pri neuplatňovaní DPH.
 • Dokumenty Vám uchováme a spätne dohľadáme po dobu 10 rokov. Účtujeme iba za vystavenie kópií alebo opätovné overenie prekladov.
 • Preklady účtujeme na normostrany. Normostrana je 1800 znakov vrátane medzier na stranu. Cena zahŕňa aj grafickú úpravu textu, vrátane tabuliek, grafov, obrázkov…

Pre viac informácií nás kontaktujte na +421 918 184 369 alebo office@veve.sk

Úradné preklady, súdne preklady, overené preklady

Nechajte to na nás. Popri práci učiteľa sme našich spolupracovníkov zapriahli i do jazykových prekladov a tlmočení. Spolupracujeme s veľkým počtom externých profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov, ale i skúsených lingvistov vo všetkých svetových jazykoch v celej SR a Európe.

Každý preklad a tlmočenie musíme posudzovať individuálne (terminológia, odbornosť, objemnosť). Z tohto dôvodu nám prosím zavolajte alebo pošlite mail s náhľadom na preklad, ktorý okamžite spracujeme do prehľadnej cenovej ponuky. Všetky Vaše dokumenty sú pre nás striktne dôverné a dodržiavame princípy etického kódexu.

Ak preferujete osobný kontakt pri negociácii spolupráce a podmienok, radi Vás navštívíme v mieste pracoviska a Vaše požiadavky a predstavy si prejdeme osobne. Taktiež vyzdvihneme originály v prípade úradného prekladu.

Našou veľkou devízou je flexibilita v doručovaní originálnych dokumentov úradných prekladov, ktoré promptne a načas vždy doručíme na požadovanú adresu zdarma. V prípade väčších vzdialeností Vám preklady pošleme poštou.

 • Ponúkame Vám úradné (súdne overené preklady s pečiatkou) a neúradné (bežné/odborné) preklady a tlmočenie, aj s expresným dodaním do 24 hodín podľa objemu. Spravidla môžete mať otázky v súvislosti s úradnými prekladmi, tie Vám veľmi radi zodpovieme osobne alebo telefonicky/emailom.
 • Pri prekladoch dbáme predovšetkým na správnosť, exaktnosť a zrozumiteľnosť. Dodržiavame jednotnosť terminológie. Vysoká úroveň znalostí morfológie, syntax, štylistiky a gramatiky u našich odborníkov je samozrejmosťou.
 • Našim klientom pomáhame vždy individuálne. Cena prekladu závisí od mnohých faktorov ako je objemnosť, odbornosť, termín dodania a jazyková kombinácia.
 • Našim klientom ponúkame 20% zľavu pre Fyzické osoby a Právnické osoby pri neuplatňovaní DPH.
 • Dokumenty Vám uchováme a spätne dohľadáme po dobu 10 rokov. Účtujeme iba za vystavenie kópií alebo opätovné overenie prekladov.
 • Preklady účtujeme na normostrany. Normostrana je 1800 znakov vrátane medzier na stranu. Cena zahŕňa aj grafickú úpravu textu, vrátane tabuliek, grafov, obrázkov…

Pre viac informácií nás kontaktujte na +421 918 184 369 alebo office@veve.sk

Slovak language

for International Students and foreigners