Jazyková agentúra VEVE

“Snaha vytvoriť firmu je ako piecť tortu. Musíte mať všetky ingrediencie v tom správnom pomere.” ​- Elon Musk

Volám sa Veronika a srdečne Vás vítam v mene jazykovej školy VEVE. Školy, vďaka ktorej dosahujete svoje ciele v jazykovom sebarozvoji, pracovné ciele závislé na jazykovej zdatnosti, prípadne riešite okamžitú potrebu prekladov už od roka 2009.

Vždy som túžila mať prácu, ktorej výsledkom je produkt. Pod pojmom produkt nemám na mysli iba hmotný predmet v rukách zákazníka, ale akákoľvek služba, ktorá dáva zmysel. Keď sa ma niekto opýta: “Čo je produktom Vašej práce?”, vždy chcem a musím odpovedať: “Produktom mojej práce je náš spokojný a usmiaty klient, ktorý sa teší, že sme spoločne s jeho vyvinutou proaktivitou dospeli k cieľu.”

80% zákazníkov sme nadobudli pozitívnymi referenciami, ktoré sa šíria rýchlosťou blesku. Po mnohých rokoch na trhu v oblasti vzdelávania, či už v štátnej alebo súkromnej sfére, si plne uvedomujem potrebu poskytnutia kvality. Metód prinesených zo zahraničia je mnoho, zákazník si môže vybrať v spleti rôznych produktov, ktoré sľubujú hlavne rýchlejší pokrok v jazyku.

Myslím, že vo fitness oblasti je to identické. Cvičiť s trénerom budem od rána do večera, ale kým neupravím životný štýl, ani tréner so mnou žiadne zázraky neurobí. Preto my vieme, že ste stále na začiatku v rovnakom cykle od strednej školy.

My Vám neponúkame po stýkrát tie isté začiatky, my Vás reálne posúvame ďalej.

My Vám neponúkame po stýkrát tie isté začiatky, my Vás reálne posúvame ďalej.