Letné intenzívne kurzy

Letné intenzívne kurzy VEVE v Bratislave sú plné komunikácie a precvičovania v autentickom prostredí. Deti sú ponorené do jazyka 4 hodiny denne vrátane prestávky a snacku. Vďaka kombinácii komunikačných aktivít, rolových a spoločenských hier si deti upevnia slovnú zásobu v cudzom jazyku.

Počas celého výučbového bloku bude komunikácia prebiehať len v cudzom jazyku. Kurzy sú organizované pre deti od 3 do 15 rokov. Deti sú rozdelené podľa úrovne a veku.

Letné intenzívne kurzy

Letné intenzívne kurzy VEVE v Bratislave sú plné komunikácie a precvičovania v autentickom prostredí. Deti sú ponorené do jazyka 4 hodiny denne vrátane prestávky a snacku. Vďaka kombinácii komunikačných aktivít, rolových a spoločenských hier si deti upevnia slovnú zásobu v cudzom jazyku.

Počas celého výučbového bloku bude komunikácia prebiehať len v cudzom jazyku. Kurzy sú organizované pre deti od 3 do 15 rokov. Deti sú rozdelené podľa úrovne a veku.

Čo všetko na Vaše deti čaká?

úplné ponorenie do jazyka

prirodzená a voľná atmosféra, prispôsobená konkrétnej skupine detí

perfektná príležitosť rozviazať jazyk a aktívne ho používať v hovorenom slove

zábavné edukačné aktivity zamerané na rozvoj hrubej a jemnej motoriky pri menších deťoch

Čo všetko na Vaše deti čaká?

tvorivé aktivity, tvorba projektov a ich prezentácia

milí, skúsení lektori – aj zahraniční (záleží od jazyka a turnusu)

interaktívna výučba a celodenná komunikácia v cudzom jazyku v autentickom prostredí

hlavne veľa zábavy počas dlhých dvoch mesiacov

Ponuka intenzívnych kurzov 2023