Jazyková agentúra VEVE pôsobí na slovenskom trhu v oblasti komplexných jazykových služieb už viac ako 15 rokov.

Podľa cieľov spoločnosti VEVE nastavuje:

 • parametre a ciele kurzov
 • spôsob sledovania efektivity a spokojnosti
 • elektronické administratívne zabezpečenie
 • Kľúč Vášho i VEVE úspechu = portfólio lektorov
 • Kvalitný lektor – učiteľ – vzdelaný v oblasti pedagogiky i andragogiky
 • Komunikatívny, príjemný a rozhľadený profesionál
 • Flexibilita, spoľahlivosť, lojalita je samozrejmosťou
 • Výborná teoretická a praktická znalosť jazyka

VEVE meria a reportuje progres jej študentov. 

 • Jazykový pokrok = kľúč k motivácii
 • Jazykový audit – vstupné testovanie
 • Zaradenie študenta do konkrétneho stupňa výučby.  
 • Priebežné hodnotenie v intervale min. 3 mesiacov
 • Záverečný vedomostný test → konečné hodnotenie študenta potvrdené vydaným certifikátom. 
 • V súlade s výsledkami → zotrvanie zamestnanca v danom stupni, resp. jeho preradenie do nižšieho stupňa.

 

VEVE „šije na mieru“:

 • Jedinečnosť a rôznorodosť študentov, ktoré vyžadujú individuálny prístup k riešeniu. 
 • Personalizovaný spôsob výberu  lektora do výučbových skupín. 
 • Homogénne skupiny → predchádzanie spomaleniu progresu na základe nevhodnej vstupnej diagnostiky. 
 • Najmodernejšie učebné materiály priamo od distribútora zahraničnej literatúry, rôzne internetové zdroje a interaktívne metódy. 

VEVE rozvíja ľudský potenciál v jazykovej oblasti:

 • prekonávaním hraníc – dynamickou a interaktívnou výučbou
 • akceptovaním výziev, ktoré brzdia v pracovnom rozvoji človeka – autentickou výučbou, tematicky a odborne realizovanou
 • vychádzaním zo zóny komfortu – VEVE učí ľudí nadobúdať jazykové sebavedomie v každej situácii

Kontaktujte nás